Začetni tečaj 

Program: Začnemo z modeliranjem geometrijskih oblik v glini, da tečajniki pridobijo osnovne spretnosti oblikovanja volumnov, ploskev in robov. Nadaljujemo z bolj zapletenimi organskimi oblikami. Sledi geometrizirana zasnova človeške figure, vaja v dojemanju proporcev. Spoznavamo zgodovinske stilizacije starejših kultur , ob katerih se učimo razumevati kompozicijske zasnove in oblikovne razčlenjenosti. Delamo kopijo po zgodovinski predlogi. Nadalje postopno gradimo človeško figuro in delamo študije posameznih elementov. Obraz, roka, uho itd. Tečajnik pridobiva odnos do zgodovine kiparstva in ob enem razvija občutek za izraznost oblik. Po tehnični plati se lotevamo reliefov in kipov velikosti nekje do petdeset centimetrov. 

 

 

Ura tečaja:   Torek, 17-20 h  

Cena: 80 € / 4 srečanja    (vključuje material)

Možnost prijave: kadarkoli

(trenutno 1 prosto mesto)